Ochrana osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem Markéta Reichertová, IČ: 02257971, Na sídlišti 265, Čížkovice 411 12, e-mail: probuzenaluna@email.cz (dále jen “správce”), pro účel stanovený níže.

2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí emailové adresy k odběru upozornění a newsletterů.
a) Uložení kontaktu v emailové databázi správcem.
b) Kontaktování subjektu prostřednictvím mailu.
c) Nabídnutí produktu a stažení obsahu zdarma (vizualizace, e-booky..)

4. Odběr upozornění a newsletterů můžete kdykoliv zrušit v každém emalů kliknutím na tlačítko “odhlásit”.

5. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací dalších zpracovatelů.
Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání elektronických produktů)

7. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Odkazy:

Nařízení (EU) 2016/679
https://eur-lex.europa.eu/lega…

Úřední věstník EU uveřejnil 23. května 2018 opravu GDPR, která obsahuje 28 textových změn. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679R(02)

Obecné nařízení ve znění opravy bylo vydáno v rubrice “Všechna konsolidovaná znění” EUR-Lexu. V této verzi však absentuje preambule. Jedná se o opravu chyb, překlepů a jiných nepřesností GDPR. Tyto změny však nemění celkové vyznění obecného nařízení.

https://eur-lex.europa.eu/lega…